[ Giaever-home ]

Henrik Giæver's Sosiologi ressurser. Arbeidsområde.

oppdatert 00-10-30

Kvalitativ metode. Notat basert på Tove Thagaard's forelesninger, kollektivt utarbeidet av hovedfagsstudenter i sosiologi gjennom 2 semestre 2000.
html (370 Kb)
rtf (1107 Kb)
MS-Word 2000 (187 Kb)

"Does Total Quality Management Restrain Innovation?" Henrik's mellomfagsoppgave 1968 htm


henrik_AT_giaever.com