[ Hovedside ] [ Program ] [ Vegbeskrivelse ] [ Påmeldingsskjema ] [ Visste du at... ]
[ Dokumenter og lenker ]Visste du at.....

·        Aase Marie (f  1870) hadde 10 brødre?

       Bilde av Aase Marie Ørvik og alle brødrene hennes + mor og far [Se familiebildet, bruk deretter "tilbake"-knappen]

·        forfedrene til Aase Marie (f  1870) kom fra Drangedal?

·        det var en brann på Ørvik på 1600-tallet og at nåværende hovebygning kanskje er fra tidlig 1700-tall?

       Ørvik ("Ørewig" er omtalt i "Sjeleregister Eidanger Sogn 1725" [Se sitat]

·        pappaen til Aase Marie (f  1870) het Aasold Knudsen?

·        Aasold Knudsen (f 1835) tok gårdsnavnet ”Ørvik” som sitt etternavn?

·        Aasold Knudsen (f 1835) drev med isproduksjon og skipsrederi?

·        det på 1870 tallet ble bygget skuter på Ørvik/ Hella?

·        da ordfører Jacob Grava flyttet til Bamble 9/6 1888, "valgtes Aasold K. Ørvik som ordfører for resten av perioden"?

       Les mer om Aasold K. Ørvik [Se utklipp fra lokalavisa Varden, bruk deretter "tilbake"-knappen]

·        datteren til Aase Marie (f  1870), Petrea fødte Maria på ”barnerommet” på Ørvik gård, 4. juli 1924?

·        Petrea (f 1898) er døpt ”Hanna Petrea”?

·        Petrea blei født før Mathias og Aase Marie overtok Ørvik gård?

·        Aasold Ekelund ble født på det som nå  er spisestuen på Ørvik gård 8. mars 1911?

·        jordmora som tok imot Aasold i 1911 blei kalt for ”Robla” (hun het visstnok Robule...)

·        Tora (f 1903) og Olaf bodde på Ørvik gård når Arvid ble født i 1933?

·        Mathias (f 1874) kom fra gården Ekelund ved Porsgrunn?

·        pappaen til Mathias (f 1874) het Torjus Øvrum, men tok navnet Ekelund når han overtok gården "Ekelund"?

·        det trolig har vært gårdsdrift på Ørvik siden vikingtiden?

Send e-brev til Henrik Giæver
Send e-brev til Mathias Ekelund
(du skjønner sikkert trikset med @? )

Slektstreff Ørvik 28. - 29. juni 2003
Oppdatert: 26. mai 2003